Välkommen! Idag vill jag dela med dig glädjen - den första grönsaken av morötter