Med starten på den første varme sommeren ønsker dnevochkov å rømme fra byens mas