Dalam kehidupan setiap orang ada masa yang perlu bermula. Baru kerja, rumah atau villa
Kita semua pernah bermula. Dalam ingatan hingga hari ini masih hidup kemenangan pertama dan