Priešistorė  Neseniai aš įsigijo žemės sklypą 13 ha. Praeitą vasarą jau kalbėjau apie tai,