To skončilo v zime. Pre letných obyvateľov začiatkom marca - ako tím: "Na začiatku!