Pomôžte určiť názov rastliny. Príbuzní z Ukrajiny poslali semená neznámej rastliny (kvetina). Priložená fotografia.