Strýko a teta v našej kancelárii sú veľmi slušné, ale dvakrát do roka, na