Farbröder och fastrar i vårt kontorsarbete är mycket solid, men två gånger om året,