Obrubník dnes sa používa pri zlepšovaní rôznych oblastiach, vrátane krajinnej architektúry, záhradníctvo a samozrejme,