Všetci sú dobre oboznámení s hromom a jeho najnebezpečnejším prejavom - bleskom. A hoci