Wszyscy są dobrze obeznani z grzmotem i jego najbardziej niebezpieczną manifestacją - błyskawicą. I