Historia ogórków "Mamenkin favourite" w pierwszym etapie, skończyło się na propozycji, że zrobiłem ogórki