Vi vil spesifisere på en gang - denne metoden transplanterer planter bare med det