Vi kommer att ange omedelbart - denna metod transplanterar växter endast med det slutna