Náš život je dnes znepokojujúci a nestabilný. Vo spravodajstve sa každú chvíľu dozvieme o