Penduduk kampung sentiasa mempunyai persilangan tertentu mengenai dacha mereka. Di satu pihak, saya ingin