Vaščani imajo vedno določeno razcepljenost dojemanja dacha. Na eni strani bi rad raste čudovito