Mieszkańcy wioski zawsze mają pewne bifurkacje postrzegania swojej daczy. Z jednej strony chcę hodować