Dekorasjon av huset til nyttår og jul er en hyggelig og gledelig tradisjon. Og