su seven bitkiler su ile bir kap içine taşındı ve kapalı kış girmek gibidir: