Lagagenarius, antik çağlardan beri Avrupa ve Asya'da biliniyordu. Yaşlı Pliny'ye göre, eski Romalılar çeşitli