Osoka sa môže pochváliť úžasnou rozmanitosťou druhov. Súčasne sa ľahko prispôsobuje novým podmienkam, líši