Drewniane europalety, to także palety, tylko na pierwszy rzut oka wydają się bezużyteczne kawałki
Drevené europalety sú tiež palety, na prvý pohľad sa zdajú byť zbytočné kusy dreva.
Pre záhradníkov po celom svete nie je žiadnym tajomstvom, že najplodnejším materiálom pre záhradné
Dla ogrodników na całym świecie nie jest tajemnicą, że najbardziej płodnym materiałem do rzemiosła