Ponichi lub majors, kwiaty z Meksyku, których tylko kolory nie istnieją. Żółty, czerwony,