V znanstveni, tehnični in množični literaturi ter na internetu se vse pogosteje pojavljajo kombinacije