Vo vedeckej a technickej a masovej literatúre a na internete sa čoraz častejšie nachádzajú