I den vetenskapliga och tekniska och masslitteraturen och på Internet finns ordet kombinationer "energieffektivt
I vitenskapelig og teknisk og masselitteratur og på Internett blir ordkombinasjonene "energieffektive hus", "passive