Mokslinėje, techninėje ir masinėje literatūroje bei internete vis dažniau randama žodžių junginiai "energiją taupantis