Masa baik hari, kawan! Pada saya soalan seperti itu: pada jiran kita sesuatu dengan