Memilih semak hiasan untuk taman, setiap kita berpandukan pertimbangannya sendiri. Tetapi dalam apa jua