Terdapat seperti bulu bulu bulu (Stakhis) seperti yang biasa disebut "telinga Hare". Kepada saya,