Har köpt för en ny säsong frön av pepparbusk skarp "Drakosha F1" (en serie