V stekleni epruveti je nemogoče najti vsaj nekaj vidnih živih bitij. Letenje in letenje.