Bland de rödbladiga örtplantorna, som framgångsrikt har använts under de senaste åren i olika