Med krasnolistnyh zelnatih rastlin, ki so se uspešno uporabljajo v zadnjih letih v različnih