Onder de roodbladige kruidachtige planten, die met succes zijn gebruikt in de afgelopen jaren