Så årlige blomster - det er enkelt. En liten håndfull frø fra blomstermengden, og