Problem zaopatrzenia w ciepłą wodę nie jest ostatnią pozycją na liście przypadków dotyczących aranżacji