Pohodlný život v modernej vidieckej budove predpokladá existenciu celej siete inžinierskych štruktúr a komunikácií.