Podnikanie v poľnohospodárstve zažíva ďalší rozmach. Dôvodom je najmä hospodárska situácia v krajine. Po