Každá krajina má svoju vlastnú tradičnú architektúru. Takže Rusko je pevne spojené s chatami,