Natychmiast przyznaję, że nie jestem gorliwy w sadzeniu - opuszczam teren dla ludzi, głównie