ต้องการสร้างการตกแต่งภายในปีใหม่ที่ผิดปกติสำหรับการตกแต่งภายในหรือไม่? จากนั้นให้ความสนใจกับ ... pompoms! ผ้าขนสัตว์ปอมในการตกแต่งภายในปีใหม่ ปาล์มชนิดม้วนแบบสามัญส่วนใหญ่ซึ่งมักตกแต่งหมวกเด็ก ๆ (และผู้ใหญ่หลายคนจะไม่ปฏิเสธที่จะสวมใส่ชุดเจ้าบ่าวร่าเริง) Pompoms มักจะประดับหมวกเด็ก มันมาจากนุ่ม "รอบคอ" (พวกเขาจะเรียกว่า buboes)
İç için alışılmadık bir Yılbaşı dekoru oluşturmak ister misiniz? O zaman dikkatini ... ponponlar!
Quer criar uma decoração incomum de Ano Novo para o interior? Então preste atenção
Wil je een ongewoon Nieuwjaarsdecor maken voor het interieur? Besteed dan aandacht aan ...