Nasi przodkowie suszili ubrania wyłącznie na ulicy. "Pościel na linie" znalazła odzwierciedlenie w twórczości