V zadnjem času so postale vse bolj priljubljene zgodbe in video posnetki o požarih
Eden najhujših incidentov, ki se lahko zgodi lastniku dežele, je požar. Poškodovanje ali izguba