Určíme hneď - táto metóda transplantuje rastliny len s uzavretým koreňovým systémom (ďalej len