Jeden z týchto dní som sa rozhodol rozobrať svoje "koše". Myslím, že zvyčajne nie
Skúsme to spoločne!  Chcem sa s vami podeliť, drahí sedemroční, moje skúsenosti v oblasti