Tre ganger i løpet av året, da diskuterte poteter dukket opp navnet på stoffet