Trikrát počas tohto roka, keď diskutovali o zemiakoch, sa objavil názov drogy "Prestige" Bayer.
Trzy razy w ciągu tego roku, omawiając ziemniaki pojawiła się nazwa leku "Prestige" firmy