Hkrati bomo določili - ta metoda presajata rastline le z zaprtim koreninskim sistemom (v